POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Politica are scopul de a prezenta modul in care datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate de catre BLACK TECH GROUP SRL.

De asemenea, prin aceasta Politica informam persoanele vizate despre drepturile pe care le au in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare GDPR) si legislatia nationala privind protectia si securitatea datelor personale, in vigoare, acestea fiind denumite in continuare Legislatia GDPR. 

Prin prelucrare se va intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

1. CINE SUNTEM? 

BLACK TECH GROUP SRL este operator de date cu caracter personal, cu sediul social in Romania, orasul Voluntari, Str : Sos. Bucuresti Nord Nr.10, GLOBAL CITY BUSINESS PARK, Cladirea O21, Etaj 5, Judetul Ilfov, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/831/2020 , Cod Unic de Inregistrare RO38781286, numar de telefon +40 748 855 888, adresa de e-mail [office@geekmall.ro]. In cuprinsul acestui document,BLACK TECH GROUP SRL va fi denumit ”Black Tech ” sau ”Operatorul”.

In conformitate cu Legislatia GDPR in vigoare, Black Tech are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal care ii sunt furnizate. Black Tech  prelucreaza datele cu caracter personal in conditii de legitimitate, implementand masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform prevederilor Legislatiei GDPR.

Pentru orice intrebari, sesizari sau comunicari legate de datele cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la datele de contact precizate mai sus.

2. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM?

In principiu, orice informatie care identifica sau poate identifica, direct sau indirect, o persoana fizica este o data cu caracter personal.

Black Tech  prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

a) informatii de identificare: nume, prenume, adresa livrare;

b) date de contact: numar de telefon, adresa de e-mail;

c) alte informatii necesare furnizarii produselor Black Tech / derularii relatiei contractuale/ de afaceri: entitatea juridica reprezentata, adresa de facturare si/sau livrare (strada, numar, cod postal, localitate, judet), produse achizitionate/ comandate/ returnate (inclusiv seria de fabricatie), istoricul relatiei, detalii ale comenzilor (inclusiv note de credit pentru comenzile anulate sau comenzi in asteptare), cupoane/ coduri promotionale, IP, data crearii contului si istoricul navigarii, mesaje schimbate cu Black Tech , metode de plata, cont bancar IBAN; 

d) date din comunicari, sesizari, cereri efectuate in scris sau verbal de catre dumneavoastra sau terti, prin intermediul site-ului de internet al Black Tech , al conturilor Black Tech  de retele sociale, al telefonului, faxului, e-mail-ului: de exemplu, nume si prenume, adresa, e-mail, telefon, alte date furnizate in cadrul comunicarilor/ sesizarilor/ cererilor/ discutiilor;

e) date privind dispozitivul folosit pentru accesarea paginii de internet a Black Tech : tipul si numarul unic de identificare al dispozitivului (IP), sistemul de operare utilizat, limba preferata de dispozitiv;

f) date privind utilizarea si functionarea paginii de internet a Black Tech : de exemplu, data si durata accesarii/ vizualizarii, tipul de browser folosit si setarile acestuia, paginile vizualizate, paginile de internet sau serviciile unor terti utilizate anterior, [------------];

g) cookie-uri si tehnologii similare (ex. pixeli): detalii cu privire la acestea, modul de functionare si inactivare gasiti in Politica de cookies.

Black Tech  isi rezerva dreptul de a solicita alte date necesare pentru indeplinirea atributiilor birourilor relevante din structura sa organizationala, strict in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

3. CINE SUNT PERSOANELE VIZATE?

In contextul acestei Politici, termenul persoane vizate se refera la vizitatorii paginii de internet www.geekmall.ro si ai conturilor de retele sociale ale caror utilizator este Black Tech  (ex. Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter etc.), indiferent daca au deschis sau nu un cont de client pe site, precum si la persoanele ale caror date sunt furnizate Black Tech  de alte persoane. Persoanele vizate pot furniza datele cu caracter personal atat in nume propriu, cat si in calitate de reprezentanti ai unor entitati juridice. 

Black Tech  colecteaza date cu caracter personal fie direct de la persoana vizata, fie indirect de la terti. De exemplu, colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra atunci cand: ne contactati pe e-mail sau telefonic, ne furnizati datele pentru crearea contului de client Black Tech, prin intermediul unei carti de vizita sau al unei retele de socializare (ex. LinkedIn). Colectam indirect datele dumneavoastra cu caracter personal prin intermediul altor persoane vizate, al entitatilor juridice pentru care actionati in calitate de reprezentant/ persoana de contact/ imputernicit, al operatorilor privati sau publici, inclusiv al autoritatilor statului si al instantelor de judecata, precum si din surse/ documente publice, dupa caz.

In cazul in care o persoana vizata furnizeaza Black Tech  date cu caracter personal despre alte persoane, acesta are obligatia de a informa respectivele persoane vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

In cazul in care alegeti sa comunicati cu noi prin intermediul retelor de socializate, precizam faptul ca operatorii de date care administreaza aceste platforme prelucreaza la randul lor continutul mesajelor transmise prin aceste mijloace, conform politicilor proprii de prelucrare date cu caracter personal/ de confidentialitate, pe care va invitam sa le parcurgeti cu atentie. 

4. IN CE SCOPURI PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL SI CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRARILOR?

Pentru a putea beneficia de produsele si serviciile Black Tech sau pentru a avea acces la anumite functionalitati sau servicii ale site-ului Black Tech, este necesar sa furnizati anumite date cu caracter personal pentru a va putea furniza serviciul sau pentru a va oferi acces la functionalitatea respectiva. Va informam ca, daca decideti sa nu ne furnizati informatiile obligatorii, este posibil ca solicitarea dumneavoastra sa nu poata fi finalizata si sa nu puteti beneficia de anumite servicii Black Tech  sau functionalitati ale paginii de internet.

In cazul comunicarilor comerciale/ activitatilor de marketing, vom prelucra datele cu caracter personal numai in cazul in care v-ati exprimat un consimtamant expres in acest scop.

Fiecare temei legal in baza caruia prelucram datele cu caracter personal este stabilit in acord cu scopul pentru care sunt prelucrate aceste date.

Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

Nr.crt. Scopul prelucrarii Temeiul legal Precizari suplimentare

I. Crearea si administrarea unui cont de client pe pagina de internet a Black Tech Articolul 6 alineatul 1) litera b) din GDPR. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a face demersuri la cererea dumneavoastra in vederea incheierii contractului de vanzare a produselor Operatorului conform termenilor si conditiilor de vanzare ale  Black Tech .

II. Incheierea si executarea contractului de vanzare-cumparare produse Black Tech Articolul 6 alineatul 1) litera b) din GDPR. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de exemplu pentru a livra produsul, pentru a furniza si beneficia de garantia oferita prin contract, pentru a efectua eventualele retururi etc., conform contractului incheiat.

III. Comuncari comerciale, activitati de marketing Articolul 6 alineatul 1) litera a) din GDPR. Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv in baza consimtamantului dat, indiferent de modalitatea prin care acest consimtamant a fost exprimat: fizic sau online.

IV. Indeplinirea unei obligatii legale care revine Black Tech Articolul 6 alineatul 1) litera c) din GDPR. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de exemplu pentru intocmirea si pastrarea evidentelor contabile, indeplinirea obligatiilor fiscale, furnizarea de date catre autoritatile competente etc., avand in vedere legislatia aplicabila (ex. legea nr.82/1991 a contabilitatii, Codul Fiscal, Codul de Procedura Civila/ Penala etc.).

V. Solutionarea solicitarilor, cererilor, reclamatiilor primite de Black Tech Articolul 6 alineatul 1) litera b) sau f) din GDPR. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de exemplu pentru a livra produsul, pentru a furniza si beneficia de garantia oferita prin contract, pentru a efectua eventualele retururi etc., conform contractului incheiat, sau pentru a contacta persoana vizata in vederea obtinerii de detalii privind cererea acesteia, dupa caz.

VI. Analiza utilizarii paginii de internet in scopul analizarii functionalitatii site-ului, imbunatatirii serviciilor noastre si a experientei persoanei vizate pe pagina de internet a Black Tech Articolul 6 alineatul 1) litera a) din GDPR. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de exemplu a intelege cum navigati pe site-ul Black Tech  si a optimiza modul de utilizare a acestora. Astfel, vom pastra si evalua informatii cu privire la vizitele dumneavoastra recente pe site-ul nostru, precum si la modul in care va deplasati printre diferitele sectiuni ale site-ului nostru in scopuri de analiza, pentru a intelege modul in care oamenii utilizeaza site-ul nostru, astfel incat sa il putem face mai intuitiv. 

5. CAT TIMP PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe o perioada limitata de timp, astfel cum este necesar desfasurarii activitatii Black Tech  raportata scopului prelucrarii si prevederilor legale aplicabile. De exemplu, in scopul indeplinirii obligatiilor din materia arhivarii, vom prelucra datele cu caracter personal pentru o perioada de maximum 10 (zece) ani de la incheierea exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite documentele financiar-contabile justificative care contin respectivele date cu caracter personal. 

Daca prelucrarea este efectuata in scop de comunicari comerciale/ activitati de marketing, datele cu caracter personal sunt stocate pe durata valabilitatii consimtamantului de marketing, la care se adauga o perioada de 3 (trei) ani – termenul general de prescriptie – de la retragerea acestuia. In situatia in care va retrageti consimtamantul, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate in acest scop din momentul retragerii consimtamantului.

Ulterior, dupa ce termenele de pastrare expira, vom proceda la stergerea datelor cu caracter personal.

6. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt destinate utilizarii de catre Black Tech, in calitate de operator de date si sunt comunicate urmatorilor destinatari, daca este cazul:

a) institutii/ autoritati centrale si locale in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Black Tech (ex. ANAF, executori judecatoresti, registre publice, politie, parchet etc.);

b) instante de judecata in vederea formularii de actiuni, aparari si reprezentarii in instanta;

c) colaboratori/ furnizori de servicii utilizati de catre Black Tech  in activitatea sa inclusiv, dar fara a se limita la domenii precum: IT, contabilitate, audit, curierat, servicii juridice, service si garantie, procesator de plati, transmiterea de newslettere/comunicari comerciale etc.

Dezvaluirea datelor catre terti se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizati anterior, care au luat masuri adecvate de protectie, conform prevederilor legale, pentru a asigura ca acestia isi respecta obligatiile privind protectia datelor cu caracter personal. 

Datele cu caracter personal pot fi transferate (ex. accesate, consultate etc.) si catre alte entitati in vederea initierii si incheierii altor contracte/ relatii de afaceri.

Black Tech  poate transfera date cu caracter personal catre tari din afara Uniunii Europene sau Spatiului Economic European (asa-numitele tari terte) recunoscute de Comisia Europeana cu un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal sau, daca nu, numai daca un nivel de protectie a datelor cu caracter personal adecvata de cea a Uniunii Europene, este garantata in mod contractual de beneficiarii situati in tara terta (de exemplu prin semnarea clauzelor contractuale standard prevazute de Comisia Europeana). Informatii suplimentare pot fi solicitate in scris la adresa de e-mail dpo@geekmall.ro.

In prezent, Black Tech  transfera date cu caracter personal (adresa de e-mail, nume si prenume) catre MailChimp (The Rocket Science Group LLC ), furnizor de servicii de transmitere de e-mail-uri, cu sediul in Statele Unite ale Americii, care este certificat ca avand implementat un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeana catre organizatii din Statele Unite in temeiul Scutului de confidentialitate UE-SUA, astfel cum a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 2016/1250 privind caracterul adecvat al protectiei oferite de Scutul de confidentialitate UE-SUA. 

Pentru stocarea adreselor de email ale cumparatorilor Compari (Online Comparison Shopping Kft.1074 Budapesta, Rákóczi út 70-72, CUI: HU24868291, Reg.Comertului: 01-09-186759) detine statutul de persoana imputernicita in vederea transmiterii chestionarelor de evaluare in cadrul Programului Magazin de Incredere. Dupa efectuarea unei cumparaturi aici, Compari va primi adresa de email a cumparatorului. Motivul transmiterii datelor: solicitarea si afisarea feedbackului cumparatorului. Adresa de email transmisa este gestionata, stocata de Online Comparison Kft in temeiul unui contract scris si respectand conditiile necesare protectiei datelor.

7. CARE SUNT DREPTURILE PERSOANEI VIZATE SI CUM POT FI EXERCITATE?

Conform prevederilor legale aplicabile (articolele 12-22 din GDPR), persoana vizata are urmatoarele drepturi:

a) dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre Black Tech , iar in caz afirmativ, de a obtine accesul la acestea, precum si anumite informatii, inclusiv prin furnizarea unei copii a datelor cu caracter personal prelucrate;

b) dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete;

c) dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), care poate fi exercitat in situatiile reglementate expres de lege (de exemplu, in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala);

d) dreptul la restrictionarea prelucrarii, care poate fi exercitat in situatiile reglementate expres de GDPR (de exemplu, in cazul in care se contesta exactitatea datelor cu caracter personal pe perioada necesara pentru clarificarea situatiei sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea prelucrarii acestora);

e) dreptul la portabilitatea datelor, in temeiul caruia persoana vizata poate primi datele sale cu caracter personal pe care Black Tech  le prelucreaza prin mijloace automate, in executarea unui contract sau in baza consimtamantului persoanei vizate, intr-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca datele cu caracter personal sa fie transmise altui operator de date;

f) dreptul la opozitie, in temeiul caruia persoana vizata se poate opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al Black Tech  (inclusiv crearii de profiluri) sau realizate in exercitiul unui interes public sau al unei autorizari cu care este investit Operatorul;

g) dreptul de a solicita si a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii luate in privinta dumneavoastra, care produce efecte juridice si care se bazeaza exclusiv pe prelucrarea automata; precizam ca, in prezent, Black Tech  nu prelucreaza date in baza unui proces decizional individual automatizat;

h) dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal bazate pe acest temei legal, in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

i) dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau unei instante competente; in cazul in care considerati ca drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata au fost incalcate, va puteti adresa oricand, cu o plangere sau o sesizare in acest sens, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, e-mail: plangere@dataprotection.ro, www.dataprotection.ro. De asemenea, puteti introduce o actiune in justitie, pe rolul instantelor judecatoresti competente.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, va rugam sa ne contactati la urmatoarele date de contact: dpo@geekmall.ro. Black Tech  va raspunde solicitarii dumneavoastra in termen de o luna de zile de la primirea solicitarii, conform GDPR, perioada care poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor aflate in curs de solutionare in cadrul Black Tech. 
Black Tech  va va transmite o informare in acest sens.